KONKURSI

Dizajn je svuda oko nas

ArtCENTAR, Beograd – Kralja PETRA 71 raspisuje konkurs, kao stalna tema pokušava da otkrije koliko "Dizajn koji je svuda oko nas" ima svojih mladih uspešnih sledbenika i koliko će naše doba ostaviti kvalitetnih staza za putovanje u budućnost. Pravo da učestvuju na Konkursu imaju građani Srbije mlađi od 35 godina.[Saznaj vise]

miradminDizajn je svuda oko nas
read more

DIZAJNIRANJE RECIKLAŽE VII -RE(GION)ALNO

Od autora iz Srbije se očekuje da predaju do 2 rada, izvedena u materijalu, poster prezentaciji ili video- slide show u trajanju od maximum 5 min, koji pre svega realnoprimenjeno-konceptualno sagledavaju tehnologiju koja štedi energiju, resurse, radnu snagu na novom putu kreativnog srpskog društva.[Saznaj vise]

miradminDIZAJNIRANJE RECIKLAŽE VII -RE(GION)ALNO
read more